Banner dịch vụ
Dịch vụ

Dịch vụ phay

Phay (Milling) là quá trình gia công bán tinh sau quá trình cắt thô (cắt cưa) để đưa kích thước tấm thép về...

Xem thêm
Dịch vụ phay

Dịch vụ mài

Gia công mài (Grinding) là quá trình gia công tinh sau phay (hoặc sau xử lý nhiệt) để đưa thép thành chi tiết có...

Xem thêm
Dịch vụ mài

Dịch vụ xử lý nhiệt

Nhiệt luyện thép là quá trình nâng thép đến nhiệt độ xác định sau đó giữ nhiệt trong một khoảng thời gian thích hợp và...

Xem thêm
Dịch vụ xử lý nhiệt