SKH51

  • image1
1. Đặc tính sản phẩm thép SKH51
  •  Thép gió với độ chống mài mòn cao và dẻo.
  • Có 2 dạng:  dạng thanh tròn và dạng tấm.
2. Thành phần hóa học thép SKH51
Mác thép Thành phần hóa học
C Si Mn P S Cr W Mo V
SKH51 0,80-0.90 0.15-0.35 0.25-0.40 ≤ 0,030 ≤ 0,010 3.80-4.50 6.00-7.00 4.80-5.80 1.80-2.30

3. Điều kiện xử lý nhiệt thép SKH51
Mác thép Tôi Ram
  Nhiệt độ Môi trường Độ cứng Nhiệt độ Môi trường Nhiệt độ Môi trường Độ cứng
SKH51 800-800 Làm nguội ~255 1200-1220 Làm nguội bằng dầu 550-750 Làm nguội bằng khí ~63

4. Ứng dụng thép
  • Được ứng dụng làm dao công cụ, khuôn rèn nguội, lưỡi cưa
  • Khuôn dập tốc độ cao