Banner video

Video

Video phỏng vấn Giám đốc Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Phương Trang TMS tại triển lãm Ha Noi MIP 2023
Video Keieijuku pavilion tại triển lãm Công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội 2023 (Ha Noi MIP 2023)
Thép Phương Trang tại Hội chợ sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội 2023
Thép Phương Trang - Phát Triển Sản Phẩm Chủ Lực - Đài Truyền Hình Hà Nội 04/10/2023
Thép Phương Trang - Sản Phẩm Công Nghiệp Chủ Lực - HAMI - FBC2023 (23/08-25/08/2023)
Thép Phương Trang tham dự triển lãm FBC2023 - Phỏng vấn của NC Network Việt Nam
Thép Phương Trang tham dự triển lãm FBC2023 - Phỏng vấn của đài truyền hình Hà Nội - Hội HAMI
TVC Công Ty TNHH Thép Đặc Biệt Phương Trang TMS 02/2023
Thép Đặc Biệt Phương Trang - Phỏng Vấn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ - Đài Truyền Hình Hà Nội 17/10/2022
Thép Đặc Biệt Phương Trang - Câu Chuyện Công Nghệ - Ðài truyền hình Hà Nội 26.09.2022
Công ty TNHH thép đặc biệt Phương Trang - Chương trình Made in Vietnam (VTV1)
Công ty TNHH thép đặc biệt Phương Trang - truyền hình nhân dân
Giới thiệu Công ty TNHH thép đặc biệt Phương Trang
Giới thiệu về SeAH CSS
Công Ty TNHH Thép Đặc Biệt Phương Trang tại VIETNAM EXPO 2022