Banner video

Video

TVC Công Ty TNHH Thép Đặc Biệt Phương Trang TMS 02/2023
Thép Đặc Biệt Phương Trang - Phỏng Vấn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ - Đài Truyền Hình Hà Nội 17/10/2022
Thép Đặc Biệt Phương Trang - Câu Chuyện Công Nghệ - Ðài truyền hình Hà Nội 26.09.2022
Công ty TNHH thép đặc biệt Phương Trang - Chương trình Made in Vietnam (VTV1)
Công ty TNHH thép đặc biệt Phương Trang - truyền hình nhân dân
Giới thiệu Công ty TNHH thép đặc biệt Phương Trang
Giới thiệu về SeAH CSS
Công Ty TNHH Thép Đặc Biệt Phương Trang tại VIETNAM EXPO 2022