Banner Liên hệ

Liên hệ

Văn phòng
CÔNG TY TNHH THÉP ĐẶC BIỆT PHƯƠNG TRANG
Liên hệ

 Liên hệ hỗ trợ

 Phòng kinh doanh: 0243.421.766

 Vị trí

 Tên

 Mobile/Email

 TPKD

 Ms. Thương

  098.983.1595  -  sales01@thepphuongtrang.com

 NVKD

 Ms. Nga

  098.583.1595  -  sales02@thepphuongtrang.com

 NVKD

 Ms. Hương

  0865.768.869  -  sales03@thepphuongtrang.com

 NVKD

 Ms. Chi

  0865.768.858  -  sales04@thepphuongtrang.com

 PPKD

 Ms. Hiến

  0968.257.266  -  sales05@thepphuongtrang.com

 PTTT

 Ms. Trang

  0865.815.586  -  sales06@thepphuongtrang.com

 PTTT

 Ms. Thương

  0869.917.368  -  sales07@thepphuongtrang.com

 Phòng kế toán: 0243.491.637

 Vị trí

 Tên

 Mobile/Email

 NVKT

 Mr. Sâm

 0986.590.279  -  acc02@thepphuongtrang.com

 Phòng nhân sự: 024.3219.1635

 Vị trí

 Tên

 Mobile/Email

HCNS

 Ms. Viên

  0866.840.368hcns@thepphuongtrang.com, hcth@thepphuongtrang.com