banner giới thiệu
Quá trình phát triển
 • 2009 

  - Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Phương Trang được thành lập

  - Trở thành đại lý chính thức SeAH tại Việt Nam

  2009
 • 2015 

  Bắt đầu có nhà xưởng và gia công sản phẩm (cưa, phay)

  2015
 • 2018 

  - Tổ chức hội nghị khách hàng lần 1

  - Chuyển nhà máy mới với diện tích 1200 m2 (cưa, phay, mài)

  2018
 • 2019 

  Tăng năng lực gia công, tối ưu sản xuất bằng việc đầu tư máy phay 2 đầu

  2019
 • 2020 

  Tăng năng lực gia công, tối ưu sản xuất bằng việc đầu tư máy cưa vòng lớn nhất Việt nam (cắt phôi WxH: 1600x1300)

  2020
 • 2021 

  - Tăng năng lực gia công, tối ưu sản xuất bằng việc đầu tư máy phay giường NC, máy phay 2 đầu thứ hai và máy cưa vòng PC Saw tốc độ cao

  - Đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  2021
 • 2022 

  - Xây dựng nhà máy mới tại KCN Thuận Thành II - Bắc Ninh (diện tích 14,500m2)

  - Đầu tư thêm máy cắt nhanh PCSAW 720 Amada và máy mài kích thước lớn

  2022
 • 2023 

  - Tăng lượng hàng tồn kho lên 2000 tấn

  - Đầu tư thêm máy phay 2 đầu lớn với kích thước 1300 và máy phay 2 bàn tự động, máy phay mặt tự động.

  2023