banner tài liệu

Tài liệu

Tài liệu

Catalogue PHUONG TRANG

Giới thiệu Công ty TNHH thép đặc biệt Phương Trang

SeAH CSS Tool and Mold Steel catologue

Công ty TNHH thép đặc biệt Phương Trang - Chương trình Made in Vietnam (VTV1)

Bảng so sánh mác thép 040423

Công ty TNHH thép đặc biệt Phương Trang - truyền hình nhân dân

Độ cứng trước và sau khi xử lý nhiệt

Hardness Conversion Chart

CQ DuRAH 61 (SKD61) độ dày 91mm

CQ DuMAC 11 (SKD11) độ dày 16mm

Cảnh báo giả mạo SeAH

Bảng so sánh mác thép 251021

Giới thiệu về SeAH CSS

CQ DuMAC 11 (SKD11) phi 36mm

CQ DuRAH 61 (SKD61) phi 181mm

Công Ty TNHH Thép Đặc Biệt Phương Trang tại VIETNAM EXPO 2022

Thép Đặc Biệt Phương Trang - Câu Chuyện Công Nghệ - Ðài truyền hình Hà Nội 26.09.2022

Thép Đặc Biệt Phương Trang - Phỏng Vấn Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ - Đài Truyền Hình Hà Nội 17/10/2022

SeAH Leaflet DuRAH DuMAC

TVC Công Ty TNHH Thép Đặc Biệt Phương Trang TMS 02/2023

Poster Poster
Tài liệu Download

Poster

SeAH Leaflet SMAT & TP

Thép Phương Trang tham dự triển lãm FBC2023 - Phỏng vấn của NC Network Việt Nam

Thép Phương Trang tham dự triển lãm FBC2023 - Phỏng vấn của đài truyền hình Hà Nội - Hội HAMI

Thép Phương Trang - Sản Phẩm Công Nghiệp Chủ Lực - HAMI - FBC2023 (23/08-25/08/2023)

Thép Phương Trang - Phát Triển Sản Phẩm Chủ Lực - Đài Truyền Hình Hà Nội 04/10/2023

Thép Phương Trang tại Hội chợ sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội 2023

Video Keieijuku pavilion tại triển lãm Công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội 2023 (Ha Noi MIP 2023)

Video phỏng vấn Giám đốc Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Phương Trang TMS tại triển lãm Ha Noi MIP 2023

PROFILE CÔNG TY TNHH THÉP ĐẶC BIỆT PHƯƠNG TRANG TMS