banner tài liệu

Tài liệu

Tài liệu

Profile Công ty TNHH Thép đặc biệt Phương Trang

Catalogue PHUONG TRANG

SeAH CSS Tool and Mold Steel catologue

Bảng so sánh mác thép 110820

Độ cứng trước và sau khi xử lý nhiệt

Hardness Conversion Chart

CQ SKD11 độ dày 33mm

CQ SKD11 độ dày 30mm

Cảnh báo giả mạo SeAH