SKH51

  • image1
  • image2
  • image4
1. Đặc tính sản phẩm
  •  Thép gió với độ chống mài mòn cao và dẻo.
  • Có 2 dạng:  dạng thanh tròn và dạng tấm.
2. Thành phần hóa học
Mác thép Thành phần hóa học
C Si Mn P S Cr W Mo V
SKH51 0,85 0,25 0,35 0,025 0,01 4,15 6,5 5,3 2,5

3. Điều kiện xử lý nhiệt
Mác thép Tôi Ram
  Nhiệt độ Môi trường Độ cứng Nhiệt độ Môi trường Nhiệt độ Môi trường Độ cứng
SKH51 800-800 Làm nguội Max 255 HBW 1200-1220 Làm nguội, bắt đầu 550-750 Làm nguội bằng khí Min 64 HRC

4. Ứng dụng
  • Được ứng dụng làm dao công cụ, khuôn rèn nguội, lưỡi cưa…

Thông tin chi tiết