S45C

  • image1
1. Thành phần hóa học 
Mác thép Thành phần hóa học ( Wt, %)
C Si Mn Ni Cr P S
S45C ~0.45 ~0.35 ~0.64   ≤0.4 ~0.2 ≤0.030 ≤0.035
 
2. Tính chất cơ lý
Mác thép Độ bền kéo đứt Giới hạn chảy Độ dãn dài tương đối
N/mm2 N/mm2 (%)
S45C 570~690 345~490 17.0

3. Đặc tính xử lý nhiệt
Mác thép TÔI RAM Độ cứng HCR
Nhiệt độ (°C) Môi trường Nhiệt độ
(°C)
Môi trường Nhiệt độ
(°C)
Môi trường
S45C ~600 Làm nguội chậm 800~850 Oil 180~200 Air 35~45

4. Ứng dụng: Làm một số chi tiết trong động cơ, khuôn mẫu, các loại trục và bánh răng đơn giản.

Thông tin chi tiết