STAVAX

  • image1
Đặc tính sản phẩm
  • Chống ăn mòn cao.
  • Khả năng dễ đánh bóng hoàn hảo.
  • Khả năng dễ gia công cao.
  • Tính ổn định cao trong quy trình tôi luyện

Thông tin chi tiết