SKT4

  • image1
1. Đặc tính sản phẩm
  • Sản phẩm thép đã có độ cứng sẵn từ 40-42HRC, có thể sử dụng luôn không cần qua nhiệt luyện.
  • Tính gia công tuyệt hảo.
  • Tính chịu nhiệt nổi bật.
  • Khả năng chịu mài mòn ấn tượng.
  • Độ cứng đồng nhất.

2. Thành phần hóa học
 
Mác thép Thành phần hóa học (Wt, %)
C Si Mn Ni Cr Mo V
SKT4 0.50 0.10 0.60 1.50 0.80 0.35 0.05
0.60 0.40 0.90 1.80 1.20 0.55 0.15

3. Đặc tính xử lý nhiệt (nếu cần phải xử lý nhiệt để có độ cứng cao hơn 42HRC)
Mác thép TÔI RAM
Nhiệt độ
(°C)
Nhiệt độ
 (°C)
Môi trường Nhiệt độ
(°C)
Môi trường
SKT4 760~810 850~900 Oil 600~650 Air
 
4. Ứng dụng
  • Làm khuôn rèn tạo hình, khuôn đùn, khuôn ép, khuôn đúc áp lực...

Thông tin chi tiết