SKT4 (1.2714)

  • image1
1. Đặc tính sản phẩm Thép SKT4 (1.2714)
  • Sản phẩm thép đã có độ cứng sẵn từ 40-42HRC, có thể sử dụng luôn không cần qua nhiệt luyện.
  • Tính gia công tuyệt hảo.
  • Tính chịu nhiệt nổi bật.
  • Khả năng chịu mài mòn ấn tượng.
  • Độ cứng đồng nhất
2. Thành phần hóa học thép SKT4 (1.2714)
Mác thép C Si Mn P S Ni Cr Mo V
SKT4 (1.2714) 0.50~0.60 0.1~0.4 0.60~0.90  ≤ 0.0300  ≤0.0200  1.50~1.80 0.80~1.20  0.35~ 0.55 0.050 ~0.150 
 
3. Đặc tính xử lý nhiệt thép SKT4 (1.2714)

Mác thép

            Ủ

                      TÔI

                      RAM

Nhiệt độ
(°C)

Nhiệt độ
 (°C)

Môi trường

Nhiệt độ
(°C)

Môi trường

SKT4 (1.2714)

760~810

850~900

Oil

600~650

Air


4. Ứng dụng thép SKT4 (1.2714)
  • Làm khuôn rèn tạo hình, khuôn đùn, khuôn ép, khuôn đúc áp lực...
  • Dụng cụ đùn, công cụ hỗ trợ, khuôn. 
  • Được sử dụng trong nhựa nhiệt dẻo chế biến khuôn nhựa lớn.
thép làm khuôn nóng SKT4 (1.2714)