Liên hệ hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ

Phòng Kinh Doanh: 0243.421.766
 
Vị Trí Tên Mobile Email
TPKD Ms. Thương 098.983.1595 sales01@thepphuongtrang.com
NVKD Ms. Tuyến 098.583.1595 sales02@thepphuongtrang.com
NVKD Ms. Thắm 0865.768.869 sales03@thepphuongtrang.com
NVKD Ms. Chi 0865.768.858 sales04@thepphuongtrang.com
NVKD Mr. Tường 0968.257.266 sales05@thepphuongtrang.com
 
Phòng kế toán: 0243.491.637
Vị Trí Tên Mobile Email
NVKT Mr. Sâm 0986.590.279 acc02@thepphuongtrang.com