Dịch vụ xử lý nhiệt

Dịch vụ xử lý nhiệt

Chúng tôi nhận xử lý nhiệt các mác thép theo đúng yêu cầu về phương pháp và độ cứng sau khi xử lý nhiệt.
Bảng Giá Xử Lý Nhiệt (열처리 단가):
Phân loại Tôi Dầu(오일) Tôi Chân Không(진공열) Thấm Carbon(침탄)
Đơn giá
(vnđ/kg)
Thép S45C, S50C, 9XC, SCM…. Thép SKD11, SKD61, 2083, SUS420J2….. S45C, SCM, CT3, SS400…..
40.000 65.000 40.000