2714

  • image1
1. Đặc tính sản phẩm
  • Sản phẩm thép đã có độ cứng sẵn từ 40-42HRC, có thể sử dụng luôn không cần qua nhiệt luyện.
  • Tính gia công tuyệt hảo.
  • Tính chịu nhiệt nổi bật.
  • Khả năng chịu mài mòn ấn tượng.
  • Độ cứng đồng nhất
2. Thành phần hóa học
 
Mác thép

C

Si

Mn

P

S

Ni

Cr

Mo

V
SKT4 ( 1.2714 )

0.50~0.60

0.1~0.4

0.60~0.90

 ≤ 0.0300

 ≤0.0200 

1.50~1.80

0.80~1.20


0.35~ 0.55

 
0.050 ~0.150 

3. Đặc tính xử lý nhiệt (nếu cần phải xử lý nhiệt để có độ cứng cao hơn 42HRC)
 

Mác thép

            Ủ

                      TÔI

                      RAM

Nhiệt độ
(°C)

Nhiệt độ
 (°C)

Môi trường

Nhiệt độ
(°C)

Môi trường

SKT4

760~810

850~900

Oil

600~650

Air


4. Ứng dụng
  • Làm khuôn rèn tạo hình, khuôn đùn, khuôn ép, khuôn đúc áp lực...
  • Dụng cụ đùn, công cụ hỗ trợ, khuôn. 
  • Được sử dụng trong nhựa nhiệt dẻo chế biến khuôn nhựa lớn.

Thông tin chi tiết