2714

  • image1
  • image2
  • image4
1. Thành phần hóa học
Mác thép Thành phần hóa học ( %)
C Si Mn P S Cr Ni Mo V
2714 ~0.55 ~0.25 ~1.01 ~0.012 ~0.002 ~1.20 ~2.05 ~0.78 ~0.117

2. Ứng dụng
  • Làm khuôn dập.

Thông tin chi tiết